back to top

Besplatni AI umjetnički generatori za kreiranje slika pomoću teksta

U današnjem digitalnom dobu, umjetna inteligencija (AI) igra ključnu ulogu u kreativnim procesima. Jedno od najuzbudljivijih područja primjene AI-a je generisanjeumjetničkih slika iz teksta. Ovo omogućava korisnicima da stvaraju jedinstvene slike koristeći samo svoje opise. U ovom članku, istražit ćemo 12 najboljih besplatnih AI generatora koji vam omogućavaju da pretvorite svoje ideje u vizualne umjetničke djelatnosti.

Besplatni AI umjetnički generatori za kreiranje slika pomoću teksta

1. DALL-E 2: Ovo je nasljednik čuvenog DALL-E modela koji može generisatislike iz različitih tekstualnih opisa. Isprobajte ga na ovom linku.

2. Artbreeder: Artbreeder vam omogućava da kombinujete i modificirate slike stvorenih umjetnom inteligencijom. Posjetite Artbreeder da biste stvarali svoje umjetničke kompozicije.

3. Deep Dream Generator: Ovaj generator koristi Google-ov Deep Dream model da bi vaše slike pretvorio u halucinogene umjetničke vizije. Isprobajte ga ovdje.

4. Runway ML: Runway ML je platforma koja vam omogućava da istražujete različite modele AI generacije umjetnosti. Ovdje možete pronaći brojne resurse i modele.

5. AI Painter: AI Painter je jednostavan alat za kreiranje digitalnih slika iz teksta. Posjetite AI Painter da biste eksperimentisali sa svojim kreativnim idejama.

6. DeepAI Text to Image API: Ovaj API vam omogućava da generišete slike iz teksta koristeći moćnu umjetnu inteligenciju. Pogledajte ga ovdje.

7. VQ-VAE-2: VQ-VAE-2 je model koji se može koristiti za generisanje visokokvalitetnih slika iz teksta. Detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

8. Designify: Designify vam omogućava da generišete umjetničke slike i grafičke elemente iz tekstualnih opisa. Isprobajte ga ovdje.

9. Runway ML: Runway ML je alat koji vam omogućava da koristite različite modele za generisanje umjetnosti iz teksta. Otvorite ovaj link i istražite mogućnosti.

10. Text to Image Synthesis with CLIP: CLIP je model koji može generirati slike na osnovu teksta. Pogledajte kako radi ovdje.

11. DeepArt.io: DeepArt.io je alat koji vam omogućava da transformišete svoje tekstualne opise u umjetničke slike. Posjetite DeepArt.io da biste eksperimentisali sa svojim kreativnim idejama.

12. GanPaint Studio: GanPaint Studio je alat koji koristi generativne suparničke mreže (GAN) za stvaranje slika iz teksta. Pogledajte ga ovdje.

Svi ovi besplatni AI generatori nude različite mogućnosti za stvaranje umjetnosti iz teksta. Bilo da ste umjetnik, dizajner ili samo želite istražiti kreativne potencijale AI-a, ovi alati će vas inspirisati i omogućiti vam da izrazite svoje ideje na potpuno novi način. Uživajte u eksperimentisanju sa ovim fantastičnim alatima i stvarajte umjetnost iz teksta.

ekako.info

Drugi upravo čitaju